Rushiella Songca

Rushiella Songca is ’n medeprofessor en die uitvoerende dekaan van die Kollege vir Regsgeleerdheid, Universiteit van Suid-Afrika. Sy verwerf die grade BA Regte aan die Nasionale Universiteit van Lesotho; LLB en LLM aan die Universiteit van KwaZulu-Natal; en LLM aan Georgetown University Law Centre, Washington DC. In 2003 word die LLD-graad deur die Universiteit van Pretoria aan haar toegeken. Songca het meer as 21 jaar ondervinding in die akademie. Sy het al by verskeie instellings van hoër onderwys doseer, insluitende die destydse Universiteit van Durban-Westville, Universiteit van Natal, Universiteit van Transkei, Universiteit van Limpopo en die Universiteit van Suid-Afrika.

Judicial and legislative responses to sexual crimes committed by and against children and the potential use of restorative justice practices

Rushiella Songca, Michelle Gail Karels Academic research 2016-02-02

"We argue that formalised restorative justice, practised in communities and implemented by courts, can take over where punitive justice leaves off, and contribute a more effective solution to the challenge of sexual crimes in South Africa."

Geregtelike en wetgewende reaksies op seksuele misdade deur en teen kinders in Suid-Afrika en die potensiële gebruik van herstellendegeregtigheidspraktyke

Rushiella Songca, Michelle Gail Karels LitNet Akademies (Regte) 2016-02-02

"In hierdie voorlegging word regsprekende en wetgewende reaksies op seksuele misdrywe wat deur en teen kinders gepleeg is, ondersoek. Daar word aangevoer dat tradisionele bestraffende reaksies op verskillende vorme van seksuele misdaad ondoeltreffend is."

Top