Ruan Coetzee

Ruan Coetzee is ‘n finalejaar LLB-student aan die NWU se Potchefstroomkampus. Hy is volgende jaar ’n kandidaatprokureur by Nel, Van der Merwe en Smalman Ingelyf in Pretoria. Hy het grootgeword in Welkom, Vrystaat. Skoolgegaan op Welkom Gimnasium. Liefde en passie vir die reg, veral familiereg en internasionale reg. Belangstelling in politiek.

’n Juridiese evaluering van Suid-Afrika se lidmaatskap van die Internasionale Strafhof

Ruan Coetzee Seminare en essays 2016-10-25

Dit is in die nuus dat Suid-Afrika besig is om hom aan die internasionale strafhof (IS) te onttrek. Ruan Coetzee het 'n navorsingsverslag geskryf oor die noodsaak daarvan dat state tot hierdie hof behoort.

Top