Roelof van Wyk

Fotograaf

Oor die jong Afrikaner en die kruppel driepoothond – Roelof van Wyk gesels oor sy kunsuitstalling in Kaapstad

Roelof van Wyk, Naomi Meyer 2012-07-24 Die projek is ‘n persoonlike refleksie oor my Afrikanerskap, ‘n ondersoek na wat dit beteken om in hierdie tyd en plek as wit Afrikane, deur die lens van Afrikanerwees, die goed en die sleg daarby ingebou, my plek hier en nou, te bekyk.
Top