Rochelle Streso

Rochelle Streso matrikuleer in 2012 en begin haar regsloopbaan in 2013 aan die Universiteit van die Vrystaat. In 2014 verteenwoordig sy haar universiteit in Amsterdam tydens die F1 Leadership for Change-program. Sy behaal haar LLB-graad (cum laude) in 2016 en val onder die top-20 finalejaar-regstudente in die Fakulteit Regsgeleerdheid. In 2017 registreer sy vir ’n LLM in privaatreg by haar alma mater. Sy is tans besig met haar klerkskap te Hill, McHardy & Herbst Ing onder die bekwame leiding van haar prinsipaal, Pieter Schuurman.

Ukuthwala – custom or abuse?

Caroline Müller-Van der Westhuizen, Rochelle Streso Academic research 2018-08-08

"Yet judging by recent case law and media reports, this once charming custom has developed a shady side, often being abused under the pretext of culture and tradition. Teenage girls are being kidnapped, violated and forced into marriage with much older men under the guise of ukuthwala."

Ukuthwala – gebruik of misbruik?

Caroline Müller-Van der Westhuizen, Rochelle Streso LitNet Akademies (Regte) 2018-08-08

"Ukuthwala behels die 'steel' of ontvoering van ’n jong meisie deur ’n man en sy vriende om die vrou se familie as’t ware in huweliksonderhandelinge in te dwing. In die moderne era van menseregte bring ukuthwala ons egter voor ’n netelige paradoks te staan, met die universele individuele regte in die Handves van Regte aan die een kant, en lank-gekoesterde tradisionele gebruike aan die ander kant."

Top