Robert Moore

Robert Moore is ’n inwoner van die Wes-Kaap en het in 2011 aan die Paarl Gimnasium matrikuleer. In 2021 voltooi hy sy BSocSci (politiek, filosofie, ekonomie) met ’n algehele onderskeiding aan Akademia. Sy belangstelling lê hoofsaaklik in die politieke wetenskap.

Israel and the Palestinians: Is there a regime of systemic oppression that constitutes a new apartheid?

Robert Moore Academic research 2022-04-21

"Israel is clearly guilty of discrimination against Palestinians and the granting of special privileges to Jewish people. The term apartheid is used in connection with Israel to draw international attention to the plight of the of the Palestinian people."

Israel en die Palestyne: Is daar ’n bewind van sistematiese onderdrukking wat ’n nuwe apartheid uitmaak?

Robert Moore LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2022-04-21

"Hierdie artikel het die behandeling van die Palestyne deur Israel deur die lens van apartheid ondersoek. Daar is genoeg ooreenkomste met apartheid dat ’n volledige ondersoek deur die VN en moontlike optrede deur die internasionale gemeenskap geregverdig is."

Top