Pietman Roos


Aftree langs die Serpentine

Pietman Roos 2014-02-11

"Die punt van die roeispaan sak saggies in die rivier en stoot kalm die bootjie van die wal weg."

Top