Nico Viljoen

Nico (N.A.L.) Viljoen is sedert 1998 NG Kerk-predikant op Vredendal. Hy het in Germiston grootgeword, sy studies by UJ begin en dit op Stellenbosch voortgesit. Daar behaal hy die grade BA Honneurs (Semitiese Tale), BTh en MTh (Ou Testament). Hy ontmoet sy eggenote op Stellenbosch en uit hulle huwelik word drie kinders gebore. Reeds vroeg in sy bediening maak hy kennis met die werke van Henri Nouwen en Eugene Peterson en raak hy toenemend geïnteresseerd in spiritualiteit. Die bekendstelling van UV se MTh-graad in Bybelse Spiritualiteit in 2009 trek dan ook sy aandag, aangesien twee van sy belangstellings, naamlik Bybelwetenskappe en spiritualiteit, mekaar daar ontmoet. Hy skryf in vir die kursus en verwerf die graad cum laude in 2012. Daarna gaan hy voort met sy doktorale studie onder leiding van P.G.R. de Villiers en kry ook die geleentheid om ’n periode by die Radboud Universiteit in Nijmegen, Nederland, deur te bring. Gedurende daardie tyd put hy in die besonder uit ontmoetings met Kees Waaijman en Huub Welzen van die Titus Brandsma Instituut (navorsingsentrum vir mistiek en spiritualiteit). Hy promoveer in 2018 met ’n proefskrif getiteld “’n Mistieke lesing van Psalm 42/3”.

A mystical reading of Psalm 42/3

Nico Viljoen, Pieter GR de Villiers Academic research 2019-12-12

“As a mystagogue, the speaker’s core command to his soul is to wait on God.”

’n Mistieke lesing van Psalm 42/3

Nico Viljoen, Pieter GR de Villiers LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2019-12-12

“Om op God te wag is om alles te laat los, geen ander steunpunt te hê as die daad van oorgawe aan die Een op Wie gewag word nie.”

Top