Avatar

Michelle Gail Karels

Michelle Gail Karels is 'n senior dosent in strafprosesreg aan die Universiteit van Suid-Afrika. Sy is medeskrywer van verskeie boeke wat handel oor die strafprosesreg, met die spesifieke fokus op kindergeregtigheid. Sy is tans besig met haar LLD-studie oor hierdie onderwerp.

Judicial and legislative responses to sexual crimes committed by and against children and the potential use of restorative justice practices

Rushiella Songca, Michelle Gail Karels Academic research 2016-02-02

"We argue that formalised restorative justice, practised in communities and implemented by courts, can take over where punitive justice leaves off, and contribute a more effective solution to the challenge of sexual crimes in South Africa."

Geregtelike en wetgewende reaksies op seksuele misdade deur en teen kinders in Suid-Afrika en die potensiële gebruik van herstellendegeregtigheidspraktyke

Rushiella Songca, Michelle Gail Karels LitNet Akademies (Regte) 2016-02-02

"In hierdie voorlegging word regsprekende en wetgewende reaksies op seksuele misdrywe wat deur en teen kinders gepleeg is, ondersoek. Daar word aangevoer dat tradisionele bestraffende reaksies op verskillende vorme van seksuele misdaad ondoeltreffend is."

Voeging en skeiding van beskuldigdes in strafverhore: prosessuele onderskeid tussen die Child Justice Act 75 van 2008 en die Strafproseswet 51 van 1977

Inez Bezuidenhout, Michelle Gail Karels 2014-10-06 Hierdie artikel loods 'n regsteoretiese ondersoek na die prosessuele en geregtigheidsoorwegings tydens die gesamentlike verhoor van ’n volwasse beskuldigde en ’n kind.
Top