Menini Gibbens

Menini Gibbens is in 1974 in Klerksdorp gebore en voltooi haar laer- en hoërskoolloopbaan daar. Sy behaal haar BArt et Sc Honneurs (Stads- en Streeksbeplanning) in 1998 aan die destydse PU vir CHO (cum laude), en ook die nagraadse kwalifikasies MSc (Stads- en Streekbeplanning) in 2009 aan die Universiteit van Pretoria en PhD (Stads- en Streeksbeplanning) in 2016 aan die Noordwes-Universiteit (NWU). Sy was ’n tyd lank werksaam op plaaslike-owerheidsvlak en daarna in die private sektor as ’n stadsbeplanner. Tans is sy verbonde aan die NWU as ’n postdoktorale genoot (Vakgroep Stads- en Streeksbeplanning). Haar spesialisgebiede is volhoubare ruimtelike ontwikkeling, plattelandse beplanning en gemeenskapsontwikkeling. Sy is getroud met Chris Gibbens en hulle het vyf skoolgaande kinders.

Conceptualising sustainable rural livelihood development in South Africa as an extension of sustainable development planning: a research and overview article

Menini Gibbens, Carel Schoeman, Juaneé Cilliers Academic research 2019-09-30

“Sustainable development and, consequently, sustainable rural livelihood development, will always be relevant topics for analysis, as these affect people's lives on a daily basis.”

Die konseptualisering van volhoubare landelikelewensbron-ontwikkeling in Suid-Afrika met verwysing na volhoubare ontwikkeling as grondslag: ’n navorsings- en oorsigartikel

Menini Gibbens, Carel Schoeman, Juaneé Cilliers LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2019-09-30

“In Afrika, en ook in Suid-Afrika, is dit noodsaaklik om daarop te let dat volhoubare ontwikkeling haalbaar sal wees slegs indien arm en rantstandige gemeenskappe spesifiek ingesluit word in die proses.”

Top