Melissa Steyn

Melissa Steyn is professor en eerste direkteur van die Wits Sentrum vir Diversiteitstudies en beklee die Suid-Afrikaanse Nasionale Navorsing-leerstoel in Kritiese Diversiteitstudies.

Sy is die outeur van Whiteness just isn’t what it used to be: White identity in post-apartheid society en (mede)redakteur van ses boeke oor ras, kultuur, gender en seksualiteit.

Melissa Steyn is a professor and founding director of the Wits Centre for Diversity Studies and holds the South African National Research Chair in Critical Diversity Studies.

She authored Whiteness just isn't what it used to be: White identity in post-apartheid society and (co)edited six books on race, culture, gender and sexuality.

In gesprek oor witwees in Suid-Afrika met Melissa Steyn en Christi van der Westhuizen / In conversation about whiteness in South Africa with Melissa Steyn and Christi van der Westhuizen

Kees van der Waal, Melissa Steyn, Christi van der Westhuizen Onderhoude 2019-08-08

Op versoek van LitNet het Kees van der Waal vrae oor witwees aan twee kenners, Melissa Steyn en Christi van der Westhuizen, gestel.

Top