Maryke Mihai

Maryke Mihai het ’n BA-graad cum laude (1984), ’n Hoëronderwysdiploma cum laude (1985), Honneurs in Afrikaans cum laude (1986), MEd (2007) en PhD in Rekenaargesteunde Onderrig (2015) aan die Universiteit van Pretoria behaal. Sy het vir twintig jaar hoërskoolleerders in Afrikaans onderrig en het vier jaar se ondervinding in die verkoop van versekering. Sedert Augustus 2008 is sy ’n lektor aan die Universiteit van Pretoria in die Departement Wiskunde-, Wetenskap- en Tegnologie-onderrig in die Onderwysfakulteit. Sy is in 2020 tot senior lektor bevorder. Haar navorsingsbelangstellings sluit rekenaargesteunde onderrig, tale, assessering, instruksionele ontwerp en bestuur in.

The use of technology by teachers for learners with learning disabilities 

Herman Engelbrecht, Maryke Mihai Academic research 2020-09-02

"It is recommended that the school obtains devices that only contain the necessary work and applications required, so that they are ready for use by teachers and learners cannot be distracted by other content."

Tegnologiegebruik deur onderwysers vir leerders met leerhindernisse

Herman Engelbrecht, Maryke Mihai LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2020-09-02

"Hierdie navorsing bied ’n kwalitatiewe perspektief op die gebruik van tegnologie deur onderwysers vir die praktyk met leerhindernisse. Die ontleding het ’n gedetailleerde weergawe van hoe onderwysers tegnologie in hul klaskamers gebruik om leerders met leerhindernisse te onderrig, voorgestel, asook hoe hulle die gebruik van tegnologie beskou om hul leerders te onderrig."

Top