Mariska Nel

Mariska Nel is ’n lektor in die Skool vir Tale aan die Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus. Sy verwerf haar MA-graad in 2014 en haar PhD-graad in 2018 aan die NWU waarin die skrywerskapidentifisering van die skrywers van mikroblog-inskrywings onder leiding van Jako Olivier nagevors is. Sy het ook ’n BA Kommunikasie en BA Honneurs in Afrikaans en Nederlands aan die NWU voltooi. Mariska se navorsingsbelangstellings sluit forensiese linguistiek, korpuslinguistiek, skrywerskapidentifikasie, kommunikasie, internetkommunikasie, sosiale media en akademiese geletterdheid in. Sy is ook betrokke by die aanlyn tydskrif Laurel Magazine, waar sy deel vorm van die kernredaksiespan.

Multimodal idiolectal language use and authorship verification: a corpus analysis of Joan Hambidge’s idiolect across the borders of genres

Mariska Nel, Jako Olivier Academic research 2018-12-04

"It can therefore be said without a doubt that Hambidge has a unique multimodal idiolect functioning across the boundaries of genres. Furthermore, the methodology followed in this article presents a possible set of variables to be used in similar comparisons between texts in terms of the verification of authors."

Multimodale idiolektiese taalgebruik en skrywerskapverifikasie: ’n korpusontleding van Joan Hambidge se idiolek oor die grense van genres

Mariska Nel, Jako Olivier LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2018-12-04

"'Hoe herkenbaar is die idiolek van ’n enkele skrywer wanneer die ondersoek na hierdie individu se idiolek oor die grense van genres uitgevoer word?' Om dié vraag te beantwoord, is ’n korpusondersoek onderneem om te bepaal wat die verskillende kenmerkende eienskappe van Joan Hambidge se idiolek is en om te bepaal of dit oor die grense van die multimodaliteite en genres sigbaar is."

Einstein-kompetisie: Mariska Nel

Mariska Nel Einstein-kompetisie 2016-06-22

Mariska is tans besig met 'n PhD aan die NWU. Haar navorsingsbelangstellings sluit forensiese linguistiek en outeurskapidentifikasie in.

Top