Mari van Wyk

Mari van Wyk is ’n dosent en afdelingshoof verbonde aan die Tshwane-Universiteit vir Tegnologie se Department Rekenaareindverbruik, waar sy hoofsaaklik rekenaareindverbruik doseer. Sy het ’n BSc in Wiskunde, ’n honneursgraad in Voorligtingsielkunde, MTech in Besigheidsinligtingstelsels en is tans besig met doktorale studie oor die integrasie van mobiele toestelle (mobile devices) in opvoedkunde in hoër onderwys.

Mari se belangstellingsveld sluit in alle vorme van elektoniese leer en die aanwending van mobiele toestelle in ’n verskeidenheid studierigtings, onder andere in opvoedkunde en misdaadondersoek. Sy is ook in ’n raadgewende hoedanigheid betrokke by die ontwikkeling van studiemateriaal vir die opleiding van onderwysers, en die gebruik en toepassing van toepassings (apps). Sy het artikels gepubliseer oor die afneem van notas asook om die gebruiker se ervaring in ag te neem wanneer ’n toepassing ontwikkel word.

The modus operandi profile of the cash-in-transit robber as an exclusive criminal

Hennie Lochner, Juanida Horne, Mari van Wyk Academic research 2018-07-05

"Because modus operandi information on the planning of a heist and the robbers’ actions after the crime is difficult to obtain, it is recommended that the SAPS investigate the possibility of obtaining modus operandi information from sentenced offenders, particularly exclusive criminals or robbers."

Die modus operandi-profiel van die kontant-in-transito-rower as eksklusiewe misdadiger

Hennie Lochner, Juanida Horne, Mari van Wyk LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2018-07-05

"Omdat modus operandi-inligting oor die beplanning van ’n transitorooftog en die rowers se optrede na afloop van die misdaad moeilik bekombaar is, word aanbeveel dat die SAPD die moontlikheid ondersoek om modus operandi-inligting van gevonniste oortreders, veral van eksklusiewe misdadigers of rowers, te bekom."

Top