Lucinda Sutton

Lucinda Sutton is ’n dosent by die Skool vir Kommunikasiestudies aan die Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus), waar sy verskeie modules in korporatiewe kommunikasie en organisasiemediabestuur aanbied. Sy het ’n MA-graad in kommunikasiestudies en ’n BA Hons in korporatiewe kommunikasiebestuur wat sy albei cum laude aan die Noordwes-Universiteit verwerf het. Sutton het gegradueer aan dieselfde universiteit met ’n BA-graad in kommunikasie en ook ’n diploma in projekbestuur cum laude aan die NWU Besigheidskool verwerf. Na sy haar opleiding voltooi het, het sy as die elektroniesekommunikasiepraktisyn by Geopende Deure Suid-Afrika gewerk en was deel van die Wêreldwaarnemingslys se internasionale taakmag by Geopende Deure Internasionaal, terwyl sy deeltyds by die Independent Institute of Education se Varsity College doseer het. Sy het referate by nasionale en internasionale konferensies gelewer en is tans as ’n PhD-student geregistreer.

Einstein-kompetisie: Lucinda Sutton

Lucinda Sutton Einstein-kompetisie 2016-06-24

Lucinda is ’n dosent by die Skool vir Kommunikasiestudies aan die Noordwes-Universiteit.

Top