Lodewyk Sutton

Lodewyk Sutton is op 5 Januarie 1982 in Pretoria gebore. Hy matrikuleer in 2000 aan die Hoërskool Eldoraigne. In 2006 voltooi hy ʼn LLB-graad aan die Universiteit van Suid-Afrika en word in 2009 as advokaat van die Hoëhof toegelaat. Hy begin sy teologiese studie aan die Universiteit van Pretoria (UP) in 2007 en verwerf die grade BTh, BA Honneurs in Antieke Tale en Kulture asook MDiv, almal met lof. In 2015 voltooi hy sy PhD in Ou-Testament-studies by UP met ʼn tesis getiteld “A trilogy of war and renewed honour? Psalms 108, 109 and 110 as a literary composition”. In 2016 voltooi hy ʼn postdoktoraal by UP, waar hy ook as deeltydse dosent in Ou Testament gewerk het. Sedert 2018 is hy ʼn senior lektor in Ou Testament in die Departement Ou- en Nuwe-Testament-studies in die Fakulteit Teologie en Religie aan die Universiteit van die Vrystaat. In 2019 voltooi hy ʼn meestersgraad in Semitiese tale by UP. Hy dien ook as ʼn predikant in die Nederduitse Geformeerde Kerk.

Regsgevolge volgens die Gaum-saak vir nienakoming van kerkordelike prosedures ten opsigte van besluite deur die Algemene Sinode van die Nederduitse Gereformeerde Kerk

Walter Sutton, Lodewyk Sutton LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2019-06-27

"In hierdie artikel word die uitspraak van die Gaum-saak wat handel oor lidmate wat die Nederduitse Gereformeerde Kerk (NGK) hof toe geneem het as gevolg van besluite wat gedurende die 2016 Buitengewone Algemene Sinode-sitting geneem is oor selfdegeslagverhoudings, en veral die regsgevolge in verband met die nienakoming van prosedurereëlings, bespreek."

Top