Liezel Frick

Liezel Frick is ’n senior lektor in die Sentrum vir Hoër en Volwassene Onderwys aan Stellenbosch Universiteit. Haar navorsing fokus hoofsaaklik op doktorale onderrig en nagraadse studieleiding, waarvoor sy al internasionaal erkenning ontvang het. In 2012 het sy die Emerald Literati Network Award for Excellence tesame met Eva Brodin (Lund-universiteit, Swede) ontvang vir hulle artikel “Conceptualising and encouraging critical creativity in doctoral education”, wat in die International Journal for Researcher Development gepubliseer is. Sy het ook die Best African Accomplished Educational Researcher Award vir 2013–2014 ontvang wat toegeken is deur die Afrika-Ontwikkelingsinstituut en die Assosiasie vir die Ontwikkeling van Opvoedkunde in Afrika vir haar bydrae tot opvoedkundige navorsing in die Afrika-konteks. Sy is tans 'n Y2-gegradeerde navorser deur die Nasionale Navorsingstigting (NNS). Liezel is ’n lid van beide die International Doctoral Education Research Network (IDERN) en die European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI) Special Interest Group on Researcher Education and Careers. 

Adult students within higher education institutions: The portfolio development course as a preparatory mechanism for academic success

Faith Langeveldt, Liezel Frick Academic research 2016-02-23

This article provides an older adult student perspective on the portfolio development component of the RPL process at one South African higher education institution.

Onderhoud: 'n Tweede kans in die lewe

Estelle Kruger, Liezel Frick, Faith Langeveldt Onderhoude 2016-02-23

Dis nooit te laat om verder te studeer nie. In hierdie gesprek lees 'n mens van 'n volwasse student wat te midde van moeilike omstandighede die leer van verdere studie moes klim - en uiteindelik bo uitgekom het.

Volwasse studente in hoëronderwysinstellings: Die portefeulje-ontwikkelingskursus as ’n voorbereidingsmeganisme vir akademiese sukses

Faith Langeveldt, Liezel Frick LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2016-02-23

"Hoëronderwysinstellings moet toenemend aanpas by uiteenlopende, nietradisionele studentegemeenskappe, insluitend ouer volwasse studente. Die ondersoek waarop hierdie artikel gebaseer is, het bepaal hoe die erkenning-van-voorafleer- (EVL-) proses by een so ’n instelling die volwasse student voorberei om suksesvol te wees."

Top