Jurie van den Heever

Jurie van den Heever was dosent in Paleontologie en die Vergelykende Anatomie van Werweldiere in die Departement Soölogie aan die Universiteit Stellenbosch. Hy het in 2007 afgetree, maar doseer sederdien steeds in die voor- en nagraadse programme.

Wat moet ons met ons kerk doen?: ’n onderhoud

Jean Oosthuizen, Jurie van den Heever Skrywersonderhoude 2017-05-23

"Dit voel vir my egter asof die vraag nie soseer by die godsdiens lê nie, maar by die optrede van sommige mense wat hulself Christene noem en dikwels die amptelike gesig van die kerk verteenwoordig." 

Top