Juanita Jamneck

Juanita Jamneck doseer Erfreg as professor in Privaatreg, by Unisa. Akademiese kwalifikasies: BLC (cum laude) UP; LLB (cum laude) UP; LLD UP

The dominium or ownership of a deceased estate at the moment of the deceased’s death 

Juanita Jamneck Academic research 2020-10-28

"If it is accepted that the estate as such simply takes over from the deceased and continues in his position, it would also mean that delictual claims caused by the deceased but only discovered after liquidation can still be settled with relative ease."

Die dominium of eiendomsreg van ’n bestorwe boedel op die oomblik van die erflater se dood

Juanita Jamneck LitNet Akademies (Regte) 2020-10-28

"Soos [...] aangedui, neem die eksekuteur wel die verpligtinge van die eienaar van die bestorwe boedel oor, maar verkry nie terselfdertyd die regte nie. Hy word dus nie eienaar nie terwyl, as die boedel as sodanig as eienaar beskou word, verkry die boedel as regsentiteit sui generis regte en verpligtinge, word universele opvolger en word in die uitvoering van die verpligtinge deur die eksekuteur verteenwoordig."

Top