Juaneé Cilliers

Juaneé Cilliers is op 8 Maart 1982 in Johannesburg gebore. Sy behaal haar BArt et Sc (Beplanning) in 2004 (cum laude), MArt et Sc (Stads- en Streeksbeplanning) in 2005 (cum laude), PhD (Stads- en Streeksbeplanning) in 2008, asook MCom (Ekonomie) in 2010 aan die Noordwes-Universiteit (NWU). Sy is professor en vakgroepvoorsitter van Stads- en Streeksbeplanning aan die NWU, asook leier van die navorsingsprogram vir Volhoubare Beplanning, Ontwikkeling en Implementering binne die Eenheid vir Omgewingswetenskappe en Bestuur (EOWB). Juaneé is ook ’n redaksionele medewerker van die geakkrediteerde joernaal vir Stads- en Streeksbeplanning en dien op die redaksionele raad van die internasionale gemeenskap vir Stads- en Streeksbeplanners (ISoCARP). In 2019 het sy die NWU se toekenning vir uitnemende onderrig ontvang en is ook aangewys as finalis in die Nasionale Wetenskap en Tegnologie Forum se jaarlikse toekenningsgeleentheid wat bekend staan as die Wetenskap Oscars. Sy is getroud met Ockert Cilliers en het twee kinders.

Conceptualising sustainable rural livelihood development in South Africa as an extension of sustainable development planning: a research and overview article

Menini Gibbens, Carel Schoeman, Juaneé Cilliers Academic research 2019-09-30

“Sustainable development and, consequently, sustainable rural livelihood development, will always be relevant topics for analysis, as these affect people's lives on a daily basis.”

Die konseptualisering van volhoubare landelikelewensbron-ontwikkeling in Suid-Afrika met verwysing na volhoubare ontwikkeling as grondslag: ’n navorsings- en oorsigartikel

Menini Gibbens, Carel Schoeman, Juaneé Cilliers LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2019-09-30

“In Afrika, en ook in Suid-Afrika, is dit noodsaaklik om daarop te let dat volhoubare ontwikkeling haalbaar sal wees slegs indien arm en rantstandige gemeenskappe spesifiek ingesluit word in die proses.”

Top