Juan Ontong

Juan Ontong het geoktrooieerde rekenmeesterskap aan die Universiteit Stellenbosch studeer, waar hy sy graad met lof geslaag het. Juan het in 2012 as ’n GR(SA) by die Suid-Afrikaanse Instituut vir Geoktrooieerde Rekenmeesters (SAIGR) geregistreer. Juan slaag in 2018 sy meestersgraad, MCom (Rekeningkunde Wetenskappe), met lof by die Universiteit van Pretoria. Juan is sedert 2014 verbonde aan die Universiteit Stellenbosch, en dien vir etlike jare as modulehoof van eerstejaar- Finansiële Rekeningkunde. Hy is betrokke by verskeie opvoedkundige navorsingsprojekte met ’n fokus op finansiële rekeningkunde.

Mother-tongue education: mother’s milk for accounting students?

Jan Dreyer, Juan Ontong, Armand Bruwer Academic research 2021-01-18

"Given the challenges of the terminology, we advise that universities should teach in English and the prevalent local language, but use the English terminology as a form of standardisation. In doing so, students will get the proverbial best of both worlds: the English terminology and the best possible understanding."

Moedertaalonderrig: moedersmelk vir rekeningkundestudente?

Jan Dreyer, Juan Ontong, Armand Bruwer LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2021-01-18

"Die vraag kan gevra word waarom Zoeloe en Xhosa op die straat maklik praat- en verstaanbaar is, maar nie geskik is vir die klaskamer nie. Die eenvoudige antwoord is dat daar nie woorde bestaan, spesifiek in rekeningkunde, vir meeste van die vakterme nie."

Top