Josua Loots

Josua werk as projekbestuurder en navorser by die Sentrum vir Menseregte, Universiteit van Pretoria. Hy bestuur gereeld navorsingsprojekte wat fokus op besigheid en menseregte vir verskeie organisasies, wat die Afrika-Unie en die Verenigde Nasies insluit. Hy het onlangs met sy doktorsgraad begin wat 'n multidissiplinêre benadering volg om elemente van internasionale reg, besigheidsreg, ekonomie en menseregte in sy studie in te sluit.

Einstein-kompetisie: Josua Loots

Josua Loots Einstein-kompetisie 2016-06-01

Josua werk by die Sentrum vir Menseregte, Universiteit van Pretoria. Hy bestuur gereeld navorsingsprojekte wat fokus op besigheid en menseregte vir verskeie organisasies, wat die Afrika-Unie en die Verenigde Nasies insluit. 

Top