Johannes Gideon

Ek is Gideon van Zyl, 'n plantpatologie-doktorsgraadstudent by die Universiteit Stellenbosch.

• http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261219412003444 
• http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261219414002099

Einstein-kompetisie: Johannes Gideon

Johannes Gideon Einstein-kompetisie 2016-04-06

Lees Johannes Gideon se inskrywing vir die Einstein-kompetisie. Hierdie kompetisie daag jong navorsers by universiteite uit om hulle eie navorsing in 130 karakters op te som.

Top