Jani de Lange

Jani de Lange is ’n dosent in die Departement Suid-Afrikaanse Gebaretaal en Dowestudies aan die Universiteit van die Vrystaat. Sy onderrig binne die veld van Dowestudies, asook Taalverwerwing aan nagraadse studente en is betrokke by die departement se kortleerprogramme. Haar huidige navorsing fokus op taalbeleid en -beplanning in die onderwys, met spesifieke verwysing na Nama, Sotho en gebaretaal. Haar fokus is tans op die implementering van die Incremental Introduction of African Languages (IIAL) in die Vrystaat en in die Noord-Kaap. Sy stel ook belang in die herlewing van die inheemse tale deur middel van pleknaamwetgewing.

Language-in-education planning in the Northern Cape and Free State. An assessment of two language acquisition programmes in schools

Jani de Lange, Theodorus du Plessis Academic research 2020-07-09

"The problems encountered with suitable teaching and learning material in particular pose a major challenge that deserves urgent attention. Nevertheless, it would be ideal to set up a heritage language category in the language curriculum."

Taal-in-onderwys-beplanning in die Noord-Kaap en Vrystaat. ’n Beoordeling van twee taalverwerwingsprogramme in skole 

Jani de Lange, Theodorus du Plessis LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2020-07-09

"Een van die belangrikste uitdagings is die feit dat Nama nog nie as TAT geïnstitusionaliseer is nie en dat die implementering van die IIAL nie heeltemal vlot verloop nie. Die studie van die implementering van Sotho as TAT in Philippolis wys dit uit."

Top