Janet

Skool: Petrusburg Universiteit: Bloemfontein Getroud 3 kinders

Vervaldatum-kompetisie: Suska se terugkoms

Janet 2012-05-02 "Elke dag loer Kennie deur die hortjiesheining tussen hulle huise en verlang om Suska weer te sien. Miskien het sy weggeloop of het ’n dief haar gesteel en nou wil hy geld hê om haar terug te bring. Reeds toe hy Suska die eerste keer in die tuin van die groot huis met die gewels sien speel het, het Kennie geweet dat hy met haar gaan trou." 
Top