Jan Bodenstein

Jan is ongetroud en ’n boorling van Namibië. Hy behaal die grade BPsig, MA (Navorsing) en MA (Kliniese Sielkunde en Gemeenskapsvoorligting) aan die Universiteit Stellenbosch. In 2010 registreer hy as ’n sielkundige en tans doen hy sy gemeenskapsjaar (sielkunde) in George.

 

Opgedateer/Updated: 2010-11-29

Bio-inligting verouderd? Stuur 'n e-pos aan bio@litnet.co.za 
Bio-info dated? Send an e-mail to bio@litnet.co.za

Elsje Cronjé gesels met Jan Bodenstein en Awie Greeff: Pa's se betrokkenheid by hulle seuns

Elsje Cronjé, Jan Bodenstein, Awie Greeff, Elsje Cronjé 2011-03-29 Elsje Cronjé gesels met Jan Bodenstein en Awie Greeff oor hulle artikel “Persepsies van hoe pa’s by hul seuns betrokke behoort te wees” in LitNet Akademies. Julle navorsing vul beslis ’n ...

Persepsies van hoe pa's by hul seuns betrokke behoort te wees

Jan Bodenstein, Awie Greeff LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2010-12-02

"Die doel van hierdie eksploratiewe, kwalitatiewe ondersoek was om pa’s se persepsies van hoe hulle en ander pa’s by hul seuns se lewens betrokke behoort te wees, te verken."

Top