Jako Olivier

Jako Olivier is ’n medeprofessor in die vakgroep Afrikaans vir Onderwys, Skool vir Geesteswetenskappe vir Onderwys, Fakulteit Opvoedingswetenskappe by die Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus).

Hy het sy PhD-graad in 2011 aan die NWU verwerf waar die akkommodering en bevordering van meertaligheid in skole deur middel van vervlegte en e-leer nagevors is. Hy verwerf die MA-graad (cum laude) in 2003 met ʼn verhandeling waarin die moontlikhede wat onderskrifte die SABC-TV bied in die erkenning en beskerming van taalregte ondersoek is. Hy het ook aan die voormalige PU vir CHO ʼn BA, BA Honneurs (cum laude) en Nagraadse Onderwyssertifikaat voltooi. Voor hy in 2010 by die NWU aangesluit het, was hy betrokke by die onderrig van inligtingstegnologie en tale by skole in die Verenigde Koninkryk en in Suid-Afrika. Hy was van 2010 tot 2015 aan die Skool vir Tale, Fakulteit Lettere en Wysbegeerte van die NWU verbonde, waarna hy na die Fakulteit Opvoedingswetenskappe (ook van die NWU) geskuif het.

Tans dien Jako in die bestuur van die Linguistevereniging van Suider-Afrika asook die Naamkundevereniging van Suider-Afrika. Hy is ook lid van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns.

Hy het reeds talleartikels in geakkrediteerde tydskrifte gepubliseer en was medeskrywer van ʼn hoofstuk in ʼn boek. Verder het hy al ook ’n hele aantal internasionale en nasionale kongresreferate gelewer. Hy het reeds vyf meestersgraadstudente se studies begelei en is tans by nog ses ander meestersgraad- en doktorale studente betrokke. Onlangs het hy ’n Y-gradering vanaf die NNS ontvang.

Sy navorsingsbelangstellings sluit e-leer in die taalklaskamer, vervlegte leer, taalbeplanning en -beleid, meertaligheid in die onderwys, Afrikaanse taalvariasie en skermvertaling in.

“Swartafrikaans”: Afrikataalmoedertaalsprekers en Afrikaans?

Menán van Heerden, Ansie Maritz, Jako Olivier Onderhoude 2017-01-18

Navorsers Ansie Maritz en Jako Olivier gesels met Menán van Heerden oor hul artikel "Napraatswartafrikaans: konteks en persepsies van die alternatiewe gebruik van Swartafrikaans".

Imitated Black Afrikaans: context and perceptions of the alternative use of Black Afrikaans

Ansie Maritz, Jako Olivier Academic research 2016-12-13

"Perceptions surrounding Black Afrikaans have an influence on the time and place speakers are comfortable using Imitated Black Afrikaans or not, and the overall, general context determines the perceptions surrounding Imitated Black Afrikaans."

Napraatswartafrikaans: konteks en persepsies van die alternatiewe gebruik van Swartafrikaans

Ansie Maritz, Jako Olivier LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2016-12-12

"Die persepsies rondom Swartafrikaans bepaal in watter konteks sprekers gemaklik voel om dit te gebruik, en die oorkoepelende konteks bepaal weer die persepsies rondom die napraat van Swartafrikaans."

Taalverskuiwing en taalhandhawing onder Afrikaanse ekspatriate

Jako Olivier, Ernst Kotzé LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2014-11-11

Hierdie artikel ondersoek die aard van taalverskuiwing en -handhawing wat voorkom onder Afrikaanssprekendes wat oor die wêreld heen geëmigreer het.

Die mate van konsekwentheid in SMS-Afrikaans

Jako Olivier LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2013-07-03

"In hierdie artikel word ’n oorsig gebied oor die sosiolinguistiese agtergrond waarin SMS-taal funksioneer aan die hand van relevante literatuur."

Top