Ian van Rooyen

Ian van Rooyen voltooi sy BA-graad in Afrikaans en Nederlands in 1992 aan die Universiteit van Kaapstad. Verder verwerf hy die graad HonsBA met onderskeiding en ’n MA in Afrikaans en Nederlands aan dieselfde instelling. Hy voltooi tans sy doktorale proefskrif, wat handel oor die kognitief-linguistiese aard van die metafoor.

Ian word in 2001 as lektor in die Afdeling Afrikaans en Neerlandistiek aan die Universiteit van Kaapstad aangestel, waar hy doseer in die metafoor, sosiolinguistiek en Afrikaans vir niemoedertaalsprekers. Hy is die huidige departementele sekretaris en sameroeper van die Skool vir Tale en Letterkundes se Afrikaanse dienskursusse aan die Mediese Fakulteit.Opgedateer/Updated: 2007-11-29
Bio-inligting verouderd? Stuur 'n e-pos aan bio@litnet.co.za 
Bio-info dated? Send an e-mail to bio@litnet.co.za

German wind trio performs at Unisa

Ian van Rooyen 2012-02-21 The German wind ensemble Trio d’anches Würzburg will perform in the Enoch Sontonga Hall on the Unisa Sunnyside Campus on Thursday 23 February at 19:30.
Top