Hilde Roos

Hilde Roos is ’n navorser by die Africa Open Instituut vir Musiek, Navorsing en Innovasie by die Universiteit Stellenbosch. Sy werk oor opera in Suid-Afrika, insluitende die geskiedenis van die Eoan Groep wat tydens die apartheidsjare in Distrik Ses, Athlone en Kaapstad opera opgevoer het. In 2018 is haar monograaf oor die groep The La Traviata affair – Opera in the age of apartheid deur California University Press uitgegee. Sy is mede-redakteur van die boeke Eoan – our story wat in 2013 by Fourthwall Books verskyn het en African theatre – music theatre and opera wat in 2020 deur Boydell en Brewer uitgegee is.

Citizenship under construction: Aida and Rigoletto at the South African Republic Festival, 1971

Juliana M Pistorius, Hilde Roos Academic research 2021-06-04

"No costs were spared on the building of the Nico Malan Theatre where opulence abounded, while the government’s contribution to the cost of the Joseph Stone Auditorium was literally 1% of what they paid for the Nico Malan Theatre."

Burgerskap onder konstruksie: Aida en Rigoletto by die Suid-Afrikaanse Republiekfeesvieringe, 1971

Juliana M Pistorius, Hilde Roos LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2021-06-04

"Albei operas het egter ook die wankelrigheid van die selfverwesenlikingsprojek verteenwoordig: net soos die Nico Malan se onvervulde Aida die oortuiging van godgegewe uitsonderlikheid ondermyn het, het Eoan se mislukte Republiekfeesplanne die groep se illusie van sy eie status binne die nasie verbrokkel."

Letters to a diva: the concealment of gay identity in Gordon Jephtas's letters to May Abrahamse

Hilde Roos Academic research 2016-01-28

"Apart from his work with a string of international operatic stars, many aspects of Jephtas’s letters comment on salient issues of the human condition that go beyond the disciplinary boundaries of opera as a format in and for itself, or what may be deemed a “successful career” or a musician who “made it” abroad."

Briewe aan ’n diva: die verswyging van gay-identiteit in Gordon Jephtas se briewe aan May Abrahamse

Hilde Roos LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2016-01-28

In die 1980’s was Gordon Jephtas een van New York se mees gesogte répétiteurs, waar hy met operasterre soos Luciano Pavarotti, Joan Sutherland, Leontyne Price en Marilyn Horne gewerk het. Hilde Roos ondersoek die konsepte van die geheimhouding van gay-identiteit, divaverering en die operaqueen in Jephtas se briewe aan May Abrahamse gestalte gekry het.

Top