Avatar

Hermie Coetzee

Hermie Coetzee is sedert 2009 ’n lektor in die Departement Handelsreg, Universiteit van Pretoria. Sy doseer hoofsaaklik ondernemings- en insolvensiereg en is outeur en mede-outeur van etlike artikels en vonnisbesprekings. Sy het ook reeds etlike referate by beide nasionale en internasionale konferensies gelewer. Hermie het vroeër die grade BCom Regte, LLB en LLM (deur verhandeling) aan UP behaal en is ’n toegelate prokureur. Haar loopbaan het in 2006 ’n aanvang geneem by die UP-Regshulpkliniek, waar sy haar klerkskap in 2007 voltooi het.  

Artikel 129(1)(a) van die Nasionale Kredietwet 34 van 2005: verwarrende verwarring oor voldoening

Corlia van Heerden, Hermie Coetzee 2012-11-28 "In hierdie artikel word die aard, omvang en doel van die artikel 129(1)(a)-kennisgewing ondersoek ten einde te bepaal wat presies voldoening daaraan behels."
Top