Avatar

Herman Potgieter

Herman Potgieter begin sy loopbaan aan die Universiteit van die Vrystaat in die laat sewentigerjare, waar hy sy BSc, BSc (Hons) en MSc in chemie behaal. Hy behaal ’n PhD in materiaalingenieurswese aan die Universiteit van die Witwatersrand in 1996 en ’n DTech in chemie aan die Technikon Pretoria in 2002. Sy werksloopbaan draai by verskeie instansies, o.a. die Atoomenergie-koöperasie, Universiteit van Pretoria, Pretoria Portland Cement, Mintek, Technikon Pretoria, en die Universiteit van die Witwatersrand (as hoof van die Skool vir Chemiese en Metallurgiese Ingenieurswese) – hy het onderskeidelik 17 en 12 jaar lank in die owerheidsektor en privaatsektor gewerk. Tans is hy professor aan Manchester Metropolitan Universiteit in die Skool vir Navorsing, Onderneming en Ontwikkeling, waar hy as hoof van die afdeling Analitiese Ontwikkeling staan.

Tydens sy loopbaan as materiaalwetenskaplike het hy in verskeie navorsingsareas gewerk, soos: vlekvrye staal, platinumgroepmetale, polimere, waterbehandeling, sement- en kalkvervaardiging en -toepassing, analitiese-metode-ontwikkeling en afvalbestuur. Hy spesialiseer in die korrosiegedrag van vlekvrye stale, ekstraksie van metale vanuit erts, en afvalstowwe en die gebruik van vliegas in verskillende toepassings.

Benewens verskeie bydraes by nasionale en internasionale konferensies en seminare tree hy ook gereeld op as keurder van wetenskaplike artikels vir verskeie joernale. Hy is outeur en mede-outeur van ongeveer 165 artikels in internasionaal-geakkrediteerde joernale en is al meer as 800 keer aangehaal, volgens die Web of Sciences. Hy is ook outeur of mede-outeur vir drie hoofstukke in boeke, twee patente en 40 bydraes in konferensieverhandelinge.

Herman is genoot van die volgende professionele liggame: Royal Society of Chemistry (UK), CChem, Suider-Afrikaanse Instituut vir Mynbou en Metallurgie, die Water-instituut van Suidelike Afrika, en die Suid-Afrikaanse Instituut vir Chemiese Ingenieurs. Hy is lid van die Suid-Afrikaanse Korrosie-instituut, Suid-Afrikaanse Chemiese Instituut, die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, Society for Chemical Industry (VK), Institute of Corrosion (VK) en die Institute of Metals, Mining and Materials (IOM3).

Hy is mederedakteur van die wetenskaplike tydskrif Corrosion Engineering Science and Technology en dien in die redaksies van Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Journal of Hazardous Materials en Journal of The Southern African Institute of Mining and Metallurgy.


Nadelige spoorelemente in tee en kruietees: die geval van rooibostee versus ander kommersiële tees en kruietees

Sanja Potgieter-Vermaak, Herman Potgieter LitNet Akademies (Natuurwetenskappe) 2014-05-14

Tee is ’n welbekende bron van antioksidante, maar wat minder algemeen bekend is, is dat tee ook ’n bron van verskeie toksiese elemente is, soos byvoorbeeld fluoried en sekere metale.

Die risikoprofiel van Pb en Cr in stedelike padstof

Sanja Potgieter-Vermaak, Herman Potgieter, René van Grieken LitNet Akademies (Natuurwetenskappe) 2012-10-24

"Omgewingsdeeltjies beïnvloed die mens en die omgewing op verskeie maniere en die omvang daarvan hang van ’n aantal faktore af. Hierdie deeltjies hou ’n risiko in vir mens en dier, omdat dit opgeneem word deur inaseming (hetsy deur die mond of neus) en dus biobeskikbaar kan raak."

Top