Herman Kamper

Ek is 'n doktorale student aan die Universiteit van Edinburgh, waar ek werk aan rekenaar-algoritmes wat probeer om outomaties die struktuur van taal vas te vang. Die idee van my projek is om te sien hoe baie 'n algoritme van taal kan ontdek deur slegs van 'n groot databasis spraakklankgrepe gebruik te maak. Hierdie probleem is baie belangrik om uiteindelik spraaktegnologie (soos outomatiese spraakherkenning) moontlik te maak in tale waar daar nie baie hulpbronne of data is nie, byvoorbeeld tale wat besig is om uit te sterf, of tale wat nie eers 'n geskrewe vorm het nie. My persoonlike webwerf is beskikbaar by www.kamperh.com, wat ook skakels gee na al my gepubliseerde werke.

Einstein-kompetisie: Herman Kamper

Herman Kamper Einstein-kompetisie 2016-06-17

Herman is 'n doktorsgraadstudent aan die Universiteit van Edinburgh, waar hy werk aan rekenaar-algoritmes wat probeer om outomaties die struktuur van taal vas te vang.

Top