Herman Engelbrecht

Herman Engelbrecht is in 1996 in Pretoria gebore. Hy voltooi sy laerskoolloopbaan aan Rietvlei Akademiese Skool en sy hoërskoolloopbaan aan Waterkloof Hoërskool. Hy behaal in 2018 sy BEd (Menslike Bewegingskunde en Sportbestuur) aan die Universiteit van Pretoria. In 2019 verwerf hy die BEd Hons-graad in rekenaargeïntegreerde leer, ook aan die Universiteit van Pretoria. Hy is tans ’n lewensoriënteringsonderwyser by die Laerskool Stephanus Roos. Herman se persoonlike ervaring ten opsigte van leerhindernisse het hom geïnspireer om sy navorsingsverslag op hierdie spesifieke gebied te voltooi.

The use of technology by teachers for learners with learning disabilities 

Herman Engelbrecht, Maryke Mihai Academic research 2020-09-02

"It is recommended that the school obtains devices that only contain the necessary work and applications required, so that they are ready for use by teachers and learners cannot be distracted by other content."

Tegnologiegebruik deur onderwysers vir leerders met leerhindernisse

Herman Engelbrecht, Maryke Mihai LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2020-09-02

"Hierdie navorsing bied ’n kwalitatiewe perspektief op die gebruik van tegnologie deur onderwysers vir die praktyk met leerhindernisse. Die ontleding het ’n gedetailleerde weergawe van hoe onderwysers tegnologie in hul klaskamers gebruik om leerders met leerhindernisse te onderrig, voorgestel, asook hoe hulle die gebruik van tegnologie beskou om hul leerders te onderrig."

Top