Hennie Stander

Hennie Stander is in Januarie 1976 as ’n permanente en voltydse dosent in Grieks aan die Universiteit van Pretoria aangestel. In 1992 is hy tot professor bevorder in die destydse Departement Grieks aan dieselfde universiteit. Van November 2009 tot Junie 2018 was hy adjunkdekaan van die Fakulteit Geesteswetenskappe. Hy was ook met tye waarnemende dekaan van die Fakulteit Geesteswetenskappe, onder andere van Augustus 2015 tot Julie 2016. Hennie het einde Junie 2018 afgetree, maar is sedert Julie 2018 waarnemende direkteur van die Centre for Japanese Studies wat ook in die Fakulteit Geesteswetenskappe geleë is.

Hennie se studieveld is die Patristiek, en hy het verskeie publikasies in hierdie studieveld die lig laat sien. Hy was ook die studieleier van etlike nagraadse studente in Grieks, insluitende ses doktorale studente.

Chrysostom’s understanding and evaluation of occupations and skills

Hennie Stander Academic research 2020-11-23

"All the Church Fathers believed that it was expected of Christians to work hard. Chrysostom denounced those who were idle or unwilling to work. He then referred to Paul who was even willing to be a tentmaker, and he added that people who were craftsmen did not have to be ashamed of their craft."

Chrusostomos se verstaan en evaluasie van beroepe en vaardighede

Hennie Stander LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2020-11-23

"Wanneer ’n mens al Chrusostomos se uitsprake noukeurig bestudeer, kom jy agter die rede vir sy oortuiging dat ’n gelowige altyd sy bronne met ander moet deel, is dat ons en al ons bronne aan God behoort en dat ons almal medediensknegte van mekaar is ..."

Top