Henco van der Westhuizen

Henco van der Westhuizen is tans dosent in die Departement Historiese en Konstruktiewe Teologie aan die Universiteit van die Vrystaat.

“Enduring foreignness and unfamiliarity.” The implications of Michael Welker’s theology of the Spirit for a theological hermeneutic for strangers

Henco van der Westhuizen Academic research 2017-06-05

"For a long time the separation of South Africans from one another in every conceivable way brought about serious, disconcerting challenges. Due to numerous divisive measures over many years, people became alienated, estranged from one another, in a variety of ways."

Voortdurende onbekendheid en vreemdheid. Die implikasies van Michael Welker se teologie van die Gees vir ’n teologiese hermeneutiek vir vreemdelinge

Henco van der Westhuizen LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2017-06-05

"Een van die mees uitdagende faktore in die huidige tydsgewrig is dat Suid-Afrikaners op feitlik elke denkbare manier verdeeld is. Vele verdelende meganismes het mense oor baie jare heen toenemend van mekaar vervreem en uitmekaar gedryf."

Top