Gustav Muller

Ek is 'n senior lektor in die Departement Privaatreg aan die Universiteit van Pretoria, waar ek sakereg aan voorgraadse studente doseer. Ek doen navorsing oor stedelike uitsettings, die reg op toegang tot geskikte behuising en verwante teoretiese onderwerpe.

My mees onlangse publikasies is:
1. Proposing a way to develop the substantive content of the right of access to adequate housing: An alternative to the reasonableness review model (2015), SAPL, 30:71­–93
2. Evicting unlawful occupiers for health and safety reasons in post-apartheid South Africa (2015), SALJ, 132:616­–38
3. Considering alternative accommodation and the rights and needs of vulnerable people (2014), SAJHR, 30:41–62
4. Saam met Liebenberg, S: Developing the law of joinder in the context of evictions of people from their homes (2013), SAJHR, 29:554–70

Einstein-kompetisie: Gustav Muller

Gustav Muller Einstein-kompetisie 2016-06-07

Gustav is 'n senior lektor in die Departement Privaatreg aan die Universiteit van Pretoria, waar hy sakereg aan voorgraadse studente doseer.

Top