Giel Hattingh

Giel Hattingh verwerf in 1962 sy BSc graad aan die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys. Hy verwerf verder, aan dieselfde universiteit, die grade BSc (Hons) in 1963, MSc Statistiek in 1965 en DSc in Statistiek en Operasionele Navorsing in 1971.

Hy het sy loopbaan in 1966 as lektor by die PU vir CHO begin en is in 1974 tot Professor in Rekenaarwetenskap bevorder. Hy was ook onder andere direkteur van Rekenaardienste (PU vir CHO) vir die tydperk 1981-1984. In 1990 is hy aangestel as hoof van die departement Rekenaarwetenskap en het die pos beklee tot met sy aftrede aan die einde van 1998 by die Noordwes-Universiteit. Gedurende hierdie tyd was hy ook hoof van die Telkom Centre of Excellence, ? navorsingsprojek wat deur Telkom befonds word.

Verbetering van die voorspellingsakkuraatheid van regressiemodelle met minimale aannames

Giel Hattingh, Hennie Kruger, Magderie van der Westhuizen LitNet Akademies (Natuurwetenskappe) 2013-11-11

"In hierdie artikel word ’n regressiemodel wat op minimale aannames gebaseer is, bestudeer en uitgebrei in ’n poging om voorspellingsakkuraatheid te verbeter."

Top