Gideon Wentink

Gideon is ’n navorser in rampstudies verbonde aan die Afrikasentrum vir Rampstudies van die NWU (Potchefstroomkampus). Hy het sy voorgraadse studie in kommunikasie aan dieselfde universiteit behaal.

Einstein-kompetisie: Gideon Wentink

Gideon Wentink Einstein-kompetisie 2016-06-13

Gideon is verbonde aan die Afrikasentrum vir Rampstudies van die NWU. Hy het sy voorgraadse studie in kommunikasie aan dieselfde universiteit behaal.

Top