Gary van Vuuren

Gary van Vuuren is ’n buitengewone professor by die Skool vir Ekonomie, Noordwes-Universiteit, Suid-Afrika, het sy loopbaan met ’n Meestersgraad in astrofisika en PhD in kernfisika begin. Nadat hy by Goldman Sachs in Londen gewerk het, het hy sy Meestersgraad in markrisiko en PhD in kredietrisiko voltooi, waarna hy as ’n risikobestuurder vir Suid-Afrikaanse handelsbanke en batebestuurders gewerk het. Hy het toe na Londen verhuis waar hy as ’n risikobestuurder vir verskeie handels- en beleggingsbanke gewerk het. Daarna het hy homself by Fitch Ratings gevestig in die risiko-assessering en regulatoriese nakoming van finansiële instellings. Hy het onlangs na Aviva Investors, Londen, geskuif. Hy is ’n geakkrediteerde GARP Finansiële Risikobestuurder.

Die toepassing op en validering van ’n voorgestelde subnasionale kredietgraderingsmetodologie vir die Departement van Onderwys, met ’n gevallestudie

Erika Fourie, Tanja Verster, Gary van Vuuren LitNet Akademies (Ekonomiese en Bestuurswetenskappe) 2017-09-07

"Geen Suid-Afrikaanse subnasionale regering (provinsiale regerings en departemente) het tans ’n kredietgradering nie. Hierdie artikel pas ’n voorgestelde metodologie toe om die kwantitatiewe gedeelte van ’n subnasionale kredietgraderingsmetodologie vir die Departement van Onderwys te ontwikkel."

Top