Frans TI Marx

Frans TI Marx het die grade BSc, BSc Hons, MSc en PhD aan die Noordwes-Universiteit verwerf. Sy navorsingsbelangstellings sluit in organiese sintese, homogene katalise en molekuulmodellering. Hy werk sedert 2014 as ’n nadoktorale genoot aan die Noordwes-Universiteit.

Oligomerisation of longer chain 1-alkenes in the presence of Cp2MCl2-, more complex Zr-metallocene and tridentate bis(imino)pyridine iron(II) catalyst systems

Frans TI Marx, Esna Pieters, Hermanus CM Vosloo Academic research 2018-10-25

"1-alkenes represent a large part of the commercial market and since oligomers thereof are important intermediates for specialty chemicals, they warrant further study."

Oligomerisasie van langerketting 1-alkene in die teenwoordigheid van Cp2MCl2-metalloseen-, meer komplekse Zr-metalloseen- en tridentaat bis(imino)piridienyster(II)-katalisatorsisteme

Frans TI Marx, Esna Pieters, Hermanus CM Vosloo LitNet Akademies (Natuurwetenskappe) 2018-10-25

"Uit die drie reekse katalisatore wat ondersoek is, is vier geïdentifiseer wat die hoogste aktiwiteit getoon het, en die potensiaal het om vir die dimerisasie van langerketting 1-alkene gebruik te kan word."

Top