Ewert Kleynhans

Ewert Kleynhans is professor in Ekonomie aan die Noordwes-Universiteit, Potchefstroom, en sy navorsing fokus op die mededingendheid van firmas en nywerhede. Hy is as ’n gevestigde navorser deur die Nasionale Navorsingstigting (NRF) gegradeer. Hy verwerf ’n onderwysdiploma aan die Normaalkollege Pretoria (1980), waarna hy 16 jaar lank skoolhou. Hy behaal die Verdere Diploma in Wiskunde en Natuurwetenskappe aan die Onderwyskollege vir Verdere Onderwys met lof (1989), en ’n BA-graad aan die Universiteit van Suid-Afrika (UNISA) in 1991. Einde 1993 verwerf hy ’n honneursgraad in Ekonomie en in 1994 sy meestergraad aan die Randse Afrikaanse Universiteit – beide cum laude. In 1996 word hy lektor by die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys. In 2003 verwerf hy sy doktorsgraad (PhD) in Ekonomie aan die Potchefstroomse Universiteit en word bevorder tot senior lektor, medeprofessor by die Noordwes-Universiteit (NWU) gedurende 2007, en volprofessor in 2017. In 2012 behaal hy ook ’n meestersgraad in Filosofie (MPhil) aan die NWU. Hy het reeds meer as 60 artikels in geakkrediteerde vakjoernale gepubliseer en by talle plaaslike en internasionale konferensies opgetree. Hy dien vyf jaar op die Akademieraad van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, en is tans voorsitter van die Potchefstroomse Werksgemeenskap. Sy stokperdjies is tropiese visse, elektronika, wiskunde en filosofie.

The spatial dynamics of poverty in South Africa: Assessing poverty using satellite technology and poverty maps

Ewert Kleynhans, Clive Coetzee Academic research 2021-04-26

"The results of the granular poverty maps developed in this research study suggest that poverty in South Africa is spatially clustered and not randomly distributed. Locations with high and low poverty are generally not in close proximity."

Assessering van die ruimtelike aard van armoede in Suid-Afrika met behulp van satelliettegnologie

Ewert Kleynhans, Clive Coetzee LitNet Akademies (Ekonomiese en Bestuurswetenskappe) 2021-04-26

"Die kern van die ruimtelike kartering van armoede op ’n ruitnetwerk is dat ruimte inderdaad saak maak, in die sin dat armoedevlakke op een plek verband hou met wat op naburige plekke gebeur. Daar bestaan nie net ruimtelike verhoudings nie, maar dit lyk asof armoede fundamenteel verband hou met bepaalde ligging."

Top