Erika Fourie

Dr Erika Fourie het met ’n meestersgraad in kwantitatiewe risikobestuur van die Noordwes-Universiteit (NWU) haar loopbaan in 2005 by Standard Bank as ’n kwantitatiewe analis begin. In 2010 het sy as ’n vakspesialis na die Statistiese Konsultasiedienste geskuif (ook by die NWU), waar sy steeds werksaam is en by verskeie projekte en nagraadse studies betrokke is. Sy het in 2015 haar PhD in risiko-ontleding (ook aan die NWU) voltooi.

Die toepassing op en validering van ’n voorgestelde subnasionale kredietgraderingsmetodologie vir die Departement van Onderwys, met ’n gevallestudie

Erika Fourie, Tanja Verster, Gary van Vuuren LitNet Akademies (Ekonomiese en Bestuurswetenskappe) 2017-09-07

"Geen Suid-Afrikaanse subnasionale regering (provinsiale regerings en departemente) het tans ’n kredietgradering nie. Hierdie artikel pas ’n voorgestelde metodologie toe om die kwantitatiewe gedeelte van ’n subnasionale kredietgraderingsmetodologie vir die Departement van Onderwys te ontwikkel."

High school teachers’ experience of psychological violence in the Free State

Nehemiah Phooko, Helen Meyer, Erika Fourie, Tiaan Kirsten Academic research 2017-07-26

"Despite the high incidence of psychological violence among teachers, the teachers are often reluctant to report psychological violence because, among other things, they fear possible intimidation and harassment at the hands of the perpetrators."

Hoërskool-onderwysers in die Vrystaat se ervaring van psigologiese geweld

Nehemiah Phooko, Helen Meyer, Erika Fourie, Tiaan Kirsten LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2017-07-26

"In die lig van Suid-Afrika se behoefte aan onderwysers kan die land en die onderwyssektor nouliks ’n verlies aan onderwysers as gevolg van psigologiese geweld bekostig."

Einstein-kompetisie: Erika Fourie

Erika Fourie Einstein-kompetisie 2016-05-05

Erika Fourie het haar PhD in risiko-analise (met spesifieke fokus op kredietgraderingsmetodologieë) in 2015 voltooi.

Top