Erasmus du Toit

Ek het 'n BSc en MSc in kernfisika aan die Universiteit Stellenbosch verwerf, waarna ek besluit het om oorsee aan my doktorsgraad te studeer. Die mens se soeke na volhoubare energie vir die opwekking van elektrisiteit het my gelei na die ontwikkelende veld van kernfusie, waar ons die proses wat vir die Son se hitte op Aarde verantwoordelik is, probeer naboots. Dis 'n baie uitdagende veld, met nuwe verwikkelinge daagliks, en natuurlik baie interessant!

Einstein-kompetisie: Erasmus du Toit

Erasmus du Toit Einstein-kompetisie 2016-07-11

Erasmus probeer om die proses wat vir die Son se hitte op Aarde verantwoordelik is, na te boots.

Top