Elmien Thom

Elmien Thom is in 1991 in Bloemfontein in die Vrystaat gebore. Kort na haar geboorte verhuis haar gesin na die Paarl in die Wes-Kaap waar sy in 2009 aan die Hoër Meisieskool La Rochelle matrikuleer. In 2012 behaal sy die graad BCom (Wiskundige Wetenskappe), en in 2013 die graad Hons BCom (Operasionele Navorsing), albei cum laude aan die Universiteit Stellenbosch. Haar honneurs-navorsing handel oor voorraadtoewysing vanuit die distribusiesentrum aan die winkels van ’n kleinhandelaar. Sy is tans besig met haar meestersgraad in Operasionele Navorsing aan die Universiteit Stellenbosch.


Aanpassing van grootte-mengsels tydens voorraadtoewysing in ’n kettingwinkel

Elmien Thom, Jason Matthews, SE Visagie LitNet Akademies (Natuurwetenskappe) 2014-12-03

Hierdie artikel beskou 'n gevallestudie van die probleem van voorraadtoewysing aan Pep Stores Bpk. (PEP), een van die vernaamste kleinhandelaars in Suid-Afrika.

Top