Elmarie van der Schyff

Elmarie van der Schyff is professor in die Fakulteit Regte aan die Noordwes-Universiteit, Potchefstroom. Sy verwerf die grade BA (Regte), LLB, LLM en LLD aan die PU vir CHO, vandag bekend as die Potchefstroom Kampus van die Noordwes-Universiteit. Na voltooiing van haar leerklerkskap in 1991 is sy as prokureur van die hooggeregshof van Suid-Afrika toegelaat en het sy vir ongeveer 18 jaar as prokureur gepraktiseer. Elmarie is sedert 2002 by die Fakulteit Regte van die Noordwes-Universiteit betrokke. Sy doseer tans die modules Skadevergoedingsreg en Padongelukvergoeding in die LLB program. Haar navorsing fokus op die konsep van staatlike voogdyskap (public trusteeship) soos vervat in onder andere die Nasionale Waterwet 36 van 1998 en die Mineral and Petroleum Resources Development Act 28 van 2002.

Vonnisbespreking: ’n Perspektief op die impak van die Mineral and Petroleum Resources Development Act 28 van 2002 op voorheen bestaande regte

Elmarie van der Schyff, Nic Olivier LitNet Akademies (Regte) 2014-02-04

Die ontstaan van talle van die land se bestaande sosio-ekonomiese vraagstukke word ook vandag direk verbind aan diskriminerende praktyke soos dit parallel met, en in die konteks van, die land se mynboubedryf ontwikkel het.

Top