Eep Francken

In 1948 ben ik in Zoetermeer geboren. In 1974 deed ik cum laude doctoraalexamen Nederlandse taal- en letterkunde in Leiden. In 1973-’76 was ik leraar Nederlands aan het Veurs College in Leidschendam. Daarna werkte ik bij de afdeling Moderne Nederlandse letterkunde van de Universiteit Leiden, waar ik in 1990 promoveerde op Multatuli. “Moderne” verwees naar de periode vanaf het begin van de romantiek (eind achttiende eeuw).

                In 1992 nodigde de SAVN mij uit voor het internationale neerlandistiekcongres in Potchefstroom. Dit congres bracht een ommekeer in mijn loopbaan. Sindsdien ondernam ik velerlei activiteiten in verband met de Zuid-Afrikaanse literatuur, ten gevolge waarvan mijn officiële werkgebied aan de universiteit met de Afrikaanse literatuur werd uitgebreid. Ik gaf colleges en werkgroepen in samenwerking met bezoekende geleerden uit Zuid-Afrika en met collega’s van de Leidse afdelingen Engels en Nederlandkunde (Nederlands voor buitenlanders) en vervulde gastdocentschappen aan de Universiteit van Kaapstad (1995) en de Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys in Potchefstroom (2003), waarbij collega’s van die universiteiten, voor Kaapstad Rolf Wolfswinkel en voor Potchefstroom Heilna du Plooij, mijn taak in Leiden overnamen.

Sinds de jaren negentig mocht ik in Leiden een groot aantal bezoekende Zuid-Afrikaanse studenten Afrikaans/Nederlands verwelkomen en bij hun studie Nederlands op weg helpen. Omgekeerd trokken flink wat Leidse studenten Nederlands voor een semester naar Stellenbosch en Kaapstad. Leiden ontving Afrikaanse auteurs als gastschrijver: Etienne van Heerden en Marlene van Niekerk. Ook als lid van de “Commissie voor Zuid-Afrika” van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden krijg ik de gelegenheid om aandacht te vragen voor de Zuid-Afrikaanse literatuur en geschiedenis.

In verzamelbundels en tijdschriften verschenen artikelen, onder meer over J. van Melle en Etienne van Heerden. In 2005 schreef ik samen met Luc Renders Skrywers in die strydperk, een boek dat Nederlandse lezers een overzicht geeft van de Zuid-Afrikaanse literatuur in vele talen. In 2006 ontving ik samen met Renders de Elisabeth Eybersbeurs van de Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. In 2007 werd ik lid van de Akademie. Met Olf Praamstra verzorgde ik in 2008 Heerengracht, Zuid-Afrika, een bloemlezing uit de Zuid-Afrikaanse Nederlandse literatuur van de negentiende en twintigste eeuw. Jaarlijks verschijnt sinds 2009 in het eerste nummer van de nieuwe jaargang van het Tydskrif vir Geesteswetenskappe van mijn hand een bericht over de lotgevallen van de Afrikaanse literatuur in Nederland gedurende het voorafgegane jaar.

Na een universitaire reorganisatie ging ik in Leiden behoren bij het “Leiden University Centre for the Arts in Society”, een onderdeel van de Faculteit Geesteswetenschappen. Bij mijn pensionering in 2013 ontving ik de afscheidsbundel Zo ver & zo dichtbij. literaire betrekkingen tussen Nederland en Zuid-Afrika, met bijdragen van Zuid-Afrikaanse en Nederlandse collega’s en zelfs van Afrikaanse literaire schrijvers. Sindsdien ben ik als gastonderzoeker aan het LUCAS verbonden. In 2015 werd ik geassocieerd lid van het Gents Centrum voor het Afrikaans en de studie van Zuid-Afrika. In 2016 trad ik aan de Noordwes-Universiteit, campus Potchefstroom, op als literatuurdocent in de “Nederlandse Winterskool” van dezelfde SAVN die in 1992, ook in Potchefstroom, voor mijn Zuid-Afrikaanse fascinatie de basis had gelegd. In 2018 werd ik benoemd tot Buitengewone Professor in de “Navorsingseenheid vir Tale en Literatuur in die Suid-Afrikaanse konteks” van de Noordwes-Universiteit.

Afrikaans in die buiteland: ’n onderhoud met Eep Francken van die Universiteit Leiden

Menán van Heerden, Naomi Meyer, Eep Francken NeerlandiNet 2018-06-13

Hoe is dit gesteld met Afrikaans in die buiteland? Waar word die taal en sy letterkunde by universiteite as vak aangebied? Naomi Meyer en Menán van Heerden gesels met Eep Francken van die Universiteit Leiden.

Die onderrig van klassieke literêre tekste en die skoolkurrikulum

Carine Janse van Rensburg, Heilna du Plooy, Eep Francken, Joan Hambidge, Michael le Cordeur, Henning Pieterse, Lina Spies, Helize van Vuuren, Danie van Wyk 2014-11-14 Het die onderrig van klassieke literêre tekste nog plek in die skoolkurrikulum? ’n Paar kenners gee hul mening.

Black Butterflies

Eep Francken 2011-10-25
Top