Du Toit Orton

Ek is 'n meestersgraadstudent in bedryfsielkunde en ondersoek die psigologiese kontrak, asook die komponente van roeping soos ervaar deur geestelike werkers. Ek werk ook in my eie besigheid, waar ek arbeidsverhoudinge en psigometrie doen.

Einstein-kompetisie: Du Toit Orton

Du Toit Orton Einstein-kompetisie 2016-04-20

Du Toit Orton is 'n meestersgraadstudent in bedryfsielkunde en ondersoek die psigologiese kontrak, asook die komponente van roeping soos ervaar deur geestelike werkers.

Top