Dorothea Steenkamp

Dorothea Steenkamp is hoof van Opvoedkundige, Sielkundige en Sosiale Hulpdienste in die Grahamstad Onderwysdistrik en behartig die oorhoofse beheer en bestuur van diverse programme, soos inklusiewe en spesiale onderwysdienste, psigososiale dienste, MIV/Vigs-opvoeding, skoliervervoerdienste, sport- en kultuuraktiwiteite en die skoolvoedingsprogram. Sy is sedert 1976 ’n geregistreerde onderwyser en sedert 1996 ’n geregistreerde opvoedkundige sielkundige. Sy het die DEd-graad in opvoedkundige sielkunde in 2001 voltooi onder leiding van Tilla Olivier rakende ’n ondersoek na die aard en voorkoms van motiveringstekorte in jongmense met aandagstekort-hiperaktiwiteit-sindroom.


LitNet Akademies: Die impak van Waarderende Ondersoek in leierskapontwikkeling

Dorothea Steenkamp 2012-04-02 Dorothea Steenkamp reageer op die artikel "’n Positiewe profiel van ’n buitengewone hoofmeisie as rolmodel: Emme-Lancia Veronique Faro van die Sekondêre Meisieskool Oranje" in LitNet Akademies se Geesteswetenskappe-afdeling, geskryf deur Jannie Pretorius.
Top