Donald Grant

Donald Grant is the Provincial Minister of Education of the Western Cape.

Donald Grant se toespraak by SBA se Wiskunde-kongres

Donald Grant 2013-05-21 "Wiskunde is die sleutel tot die ontwikkeling en vordering van die Wes-Kaap en vorm die basis van baie van ons verdere onderwys-en-opleidingsvelde in wetenskap, tegnologie, ingenieurswese en besigheid – almal sleutelsektore vir ’n groeiende ekonomie soos ons s’n."
Top