Deon Thom

Prof. Deon Thom was verbonde aan die Fakulteit Teologie van die Universiteit van Fort Hare in Alice.

Vroom of regsinnig? – Kerkhistorikus Deon Thom antwoord

Deon Thom 2014-06-17 "Soos die titel aandui, sluit Brümmer aan by die vindingryke vergelyking van GK Chesterton waarin hy 'vroomheid' beskryf as 'a love affair [with God]' terwyl ’n strewe na teologiese korrektheid ('regsinnigheid') gesien word as 'something like a theory'".
Top