Deon Liebenberg

Deon Liebenberg is ’n navorsingsgenoot in die Departement van Ontwerp by die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie (KSUT). Hy het ’n BA in skone kunste by die Universiteit van Kaapstad behaal en ’n MTech in argitektoniese tegnologie by die KSUT.

The debate on primitivism: a wider perspective

Deon Liebenberg Academic research 2021-08-25

"[It] is shown that primitivism is not an exclusively Western phenomenon – many of the indigenous societies encountered in the Americas and elsewhere by early European discoverers and travellers and duly cast in the mould of the 'primitive' or the 'noble savage' themselves had primitivist myths of a lost primordial age of idyllic innocence and harmony."

Die debat om primitivisme: ’n wyer perspektief

Deon Liebenberg LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2021-08-25

"Belangrik in hierdie verband is die feit dat primitivisme nie uitsluitlik ’n Westerse verskynsel is nie. Heelwat van die inheemse mense van die Amerikas en elders wat in die rol van die edele barbaar geplaas is deur Europese ontdekkingsreisigers en geleerdes [...], het self een of ander vorm van ’n primitivistiese mite oor ’n goue tydperk gehad."

Top